VMwareAplikace VMware® Mirage™ poskytuje sjednocené prostředky správy bitových kopií fyzických desktopů, virtuálních desktopů a vlastních zařízení uživatelů.

Co aplikace Mirage nabízí

  • Dynamické vrstvení koncového bodu a správu aplikací Správu počítačů a trvalých virtuálních desktopů aplikace Horizon, definovaných logickými vrstvami ve vlastnictví oddělení IT nebo koncového uživatele. Aktualizaci vrstev spravovaných oddělením IT a zachování souborů a nastavení koncových uživatelů. Snadné nasazení aplikací a balíčků produktu VMware® ThinApp® u více koncových uživatelů zároveň pomocí technologie vytváření aplikačních vrstev v aplikaci Mirage.
  • Automatizované zálohování a úplné obnovení systému Uchovávání úplných snímků desktopu v datovém centru s nepřetržitou synchronizací změn provedených oddělením IT nebo koncovými uživateli. V případě potřeby částečné nebo úplné obnovení desktopů pomocí centrálně uložených bitových kopií a pravidelných snímků koncových bodů. Možnost samoobslužného obnovení souborů koncovými uživateli a přístup k souborům metodou „následuj mě“ na různých zařízeních s cílem dosažení zvýšené produktivity.
  • Zjednodušení migrace systémů Windows 7 a Windows 8.1 Zrychlení nejběžnějších přístupů k migraci systémů Windows 7 a Windows 8.1: upgrade stávajících zařízení se systémem Windows XP na systém Windows 7, upgrade systému Windows 7 na Windows 8.1 nebo migrace souborů a profilu koncového uživatele na nové počítače se systémem Windows 7 či 8.1.
  • Určeno pro distribuovaná prostředí Pomocí řešení Mirage Branch Reflector mohou pracovníci IT jednou stáhnout libovolné aktualizace ze serveru Mirage a následně je šířit do ostatních klientů aplikace Mirage v pobočce. Rozsáhlá správa zařízení s minimální infrastrukturou.
  • Snadné rozšíření nástrojů pro správu životního cyklu počítačů (PCLM) Doplnění stávajících nástrojů PCLM o dynamické vrstvení, zálohování a obnovení a možnosti vrácení zpět pro minimalizaci požadavků na podporu ze strany technické podpory. Rozšíření stávajících nástrojů PCLM podporou masového nasazení operačního systému pouhými několika kliknutími.
  • Uživatelé si mohou přinést vlastní zařízení (BYOD) Instalujte aplikace spravované produktem Mirage přirozeným způsobem do počítačů se systémem Windows nebo do virtuálních desktopů Fusion® Pro ve stolních počítačích a noteboocích se systémem Windows, Mac nebo Linux. Aplikace Mirage umožňuje koncovým uživatelům pomocí vlastních počítačů využít místní výpočetní zdroje pro práci online i offline.
Pro informace o řešeních VMware kontaktujte CyberTrails, LLC. | 6234346000 | Kontaktní formulář

© 2002-2014 VMware. VÅ¡echna práva vyhrazena. Tyto informace slouží pouze pro obecnou informaci. Tyto záznamy nepÅ™edstavují propagaci ani doporučení ze strany firmy VMware. UveÅ™ejnÄ›no na síti SharedVue