VMwareDatacenter- och molninfrastruktursprodukter

Virtualisera och konsolidera servrar, och gör samma sak för nätverk, lagring och säkerhet, i din egen takt. Möjliggör etablering i minuter och avsluta ditt privata moln med automatiserad hantering.


Datacenter- och molnhantering

Hantera virtualiserade och dynamisk hybridmolnmiljöer med specialbyggda verktyg. Förena, automatisera och förenkla alla aspekter av hanteringen för högsta prestanda, kapacitetsutnyttjande och efterlevnad.


Klient- och applikationsvirtualisering

Leverera Windows-klientplattformar, applikationer och onlinetjänster till slutanvändare via virtuella datacenter, virtuella maskiner samt fysiska enheter på ett enkelt och säkert sätt.


Enterprise Mobility Management

Distribuera, konfigurera, spåra och hantera alla mobila enheter och mobilapplikationer och allt innehåll på en gemensam plattform – för att driva arbetsstyrkans produktivitet och verksamhetens effektivitet till nya nivåer.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network