VMwareVMware vCloud Suite

Med VMware® vCloud® Suite kan du bygga upp och använda ett privat moln som baseras på vSphere – ett datacenter som erbjuder molntjänstleverantörers stordriftsfördelar. Applikationer etableras på ett par minuter med anpassad säkerhet och tillgänglighet, och du får en automatiserad, principstyrd drifthantering. VMware vCloud Suite omfattar följande produkter:
  • vSphere
  • vCloud Director
  • vCloud Networking and Security
  • vCenter Site Recovery Manager
  • vCenter Operations Management Suite
  • vCloud Automation Center


Detta får du med vCloud Suite

  • Billig molntjänstdrift med principstyrd hantering Utnyttja resurserna bättre och öka personalens produktivitet genom att integrera virtualiserade IT-tjänster med analysbaserad, extremt automatiserad drifthantering. Resultatet är kraftigt ökad effektivitet och stora besparingar på både kapital- och driftkostnader.
  • Applikationer klara på ett par minuter med automatiserad etablering Distribuera infrastrukturtjänster på ett par minuter med fullständig kontroll över viktig företags- och IT-policy. Resurstilldelningen justeras automatiskt, så att kraven från en ständigt föränderlig verksamhet och arbetsbelastning kan tillgodoses. Det ger stor flexibilitet och mer nöjda slutanvändare.
  • Optimal kontroll, tillgänglighet och säkerhet för varje applikation I vCloud Suite kombineras automatiserad tillgänglighet med säkerhet och regelefterlevnad även för virtuella lösningar. Du får maximal applikationstid och oöverträffad kontroll över åtkomst till, placering av och kostnad för IT-tjänster.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network