VMwareVMware vCloud Director

Hämta gratis provversion
VMware® vCloud® Director™ etablerar programvarudefinierade datacentertjänster som kompletta virtuella datacenter som tillhandahåller virtualiserade datorer, nätverk, lagring och säkerhet.

Detta får du med vCloud Director

  • Programvarudefinierade tjänster som virtuella datacenter Etablera en komplett infrastruktur som är redo att ta i drift utan oro för den fysiska konfigurationen av hårdvara.
  • Snabb etablering Få infrastruktur som går att använda efter ett par minuter.
  • Öppet API Tillåt skriptåtkomst för förbrukning av molnresurser, t.ex. upp-/nedladdning genom vApp, kataloghantering och andra åtgärder, med ett öppet, REST-baserat API.
  • Säkerhet och kontroll över resursförbrukningen Få en principstyrd etableringsmetod. Programvarudefinierade resursförbrukningskontroller är inbäddade så att det går att upprätthålla förkonfigurerade IT-principer automatiskt.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network