VMwareVMware vCenter Operations Manager

Ladda ner testversion
VMware® vCenter™ Operations Manager™ är den viktigaste komponenten i vCenter Operations Management Suite. Den ger heltäckande överblick över och insyn i infrastrukturens prestanda, kapacitet och hälsa.

Detta får du med vCenter Operations Manager

  • Heltäckande överskådlighet. Få en översikt över och en djupgående förståelse för infrastrukturens och applikationernas hälsa, risk och effektivitet.
  • Proaktiv prestandahantering. Sluta övervaka och börja hantera infrastrukturens och applikationernas prestanda proaktivt. Automatiserade orsaksanalyser och rekommenderade problemlösningsåtgärder hjälper dig att identifiera och undanröja potentiella flaskhalsar.
  • Kapacitetsoptimering. Identifiera bristande kapacitet och överetablering så att du tryggt kan använda precis så många virtuella maskiner som behövs, återvinna inaktiva resurser och öka konsolideringsgraden.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2012 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network