VMwareVMware vCenter Operations Manager

Hämta gratis provversion
VMware® vCenter™ Operations Manager™ är den viktigaste komponenten i vCenter Operations Management Suite. Den ger heltäckande överblick över och insyn i infrastrukturens prestanda, kapacitet och hälsa.

Detta får du med vCenter Operations Manager

  • Heltäckande överskådlighet Få en översikt över och en djupgående förståelse för infrastrukturens och applikationernas hälsa, risk och effektivitet.
  • Proaktiv prestandahantering Sluta övervaka och börja hantera infrastrukturens och applikationernas prestanda proaktivt. Automatiserade orsaksanalyser och rekommenderade problemlösningsåtgärder hjälper dig att identifiera och undanröja potentiella flaskhalsar.
  • Kapacitetsoptimering Identifiera bristande kapacitet och överetablering så att du tryggt kan använda precis så många virtuella maskiner som behövs, återvinna inaktiva resurser och öka konsolideringsgraden.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network