VMwareVMware Horizon 6 (with View)

Hämta gratis provversion
VMware ® Horizon™ 6 (med View) levererar virtualiserade och fjärrhanterade klientenheter och applikationer via en enda plattform samt ger slutanvändare åtkomst till alla sina fönster och onlineresurser via en enhetlig arbetsyta.

Vad Horizon (med View) åstadkommer

  • Klientenheter och applikationer levereras via en enda plattform Virtuella och fjärrhanterade klientenheter och applikationer levereras via en enda plattform, vilket innebär effektivare hantering samt gör det enkelt att ge behörighet till slutanvändare.
  • En enhetlig arbetsyta med utmärkt användarupplevelse Leverera klientenheter, applikationer och onlinetjänster till slutanvändare på ett säkert sätt via en enhetlig arbetsyta. Tillhandahåll en konsekvent slutanvändarupplevelse på samtliga enheter, platser, medier och anslutningar.
  • Centraliserad hantering av avbilder Centraliserad hantering av avbilder för fysiska, virtuella och egna enheter.
  • Hantering och automatisering via stängd slinga Konsolidera kontroll, leverans och skydd av användares dataresurser med hjälp av analys och automatisering via molnet samt molnorkestrering och självbetjäning.
  • Optimerat för programvarubaserade datacenter Dynamisk tilldelning av resurser genom virtuell lagring, virtuella beräkningar samt virtuella nätverk innebär ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att hantera och leverera klientenhetstjänster på begäran.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network