VMwareVMware® Mirage™ tillhandahåller enhetlig hantering av avbilder på fysiska samt virtuella klientenheter och BYOD.

Vad Mirage åstadkommer

  • Dynamisk skiktning för slutpunkts- och applikationshantering Hantera datorer, eller Horizon-beständiga virtuella klientenheter, som en uppsättning logiska skikt som ägs av IT-avdelningen eller slutanvändaren. Uppdatera de skikt som IT-avdelningen hanterar men bibehåll användarnas filer och anpassningar. Distribuera applikationer eller VMware® ThinApp®-paket enkelt till valfritt antal slutanvändare med Mirage-tekniken för applikationsskiktning.
  • Automatiserad säkerhetskopiering och fullständig systemåterställning Lagra kompletta ögonblicksbilder av klientenheterna i datacentret med kontinuerlig synkronisering av ändringar som IT-avdelningen eller slutanvändaren har infört. Återställ delar av, eller kompletta, klientenheter vid behov med klientenhetsavbilder och periodiska ögonblicksbilder av slutpunkterna som lagras centralt. Ge slutanvändare möjlighet att återställa filer via självbetjäning samt ge dem åtkomst till filer på alla enheter för att förbättra deras produktivitet.
  • Förenklad Windows 7- och Windows 8.1-migrering Påskynda de vanligaste metoderna för Windows 7 och Windows 8.1-migrering: uppgradera en befintlig Windows XP-enhet till Windows 7, uppgradera Windows 7 till Windows 8.1 eller migrera en slutanvändares profil och filer till en ny Windows 7- eller Windows 8.1-enhet.
  • Utformad för distribuerade miljöer Med Mirage Branch Reflectors kan IT-avdelningen hämta alla uppdateringar en gång från Mirage-servern. Det möjliggör även peer-to-peer-uppdateringar från Branch Reflectors till andra Mirage-klienter på filialkontoret. Hantera fullskaliga enheter med minimal infrastruktur.
  • Enkelt tillägg till PC Lifecycle Management-verktyg (PCLM) Komplettera befintliga PCLM-verktyg med dynamisk skiktning, säkerhetskopiering och återställning samt andra återställningsalternativ som minimerar behovet av teknisk support. Utvidga befintliga PCLM-verktyg med hjälp av stöd för distribution till flera operativsystem på samma gång, med endast ett par klick.
  • BYOD (Bring Your Own Desktop) Installera avbilder som hanteras av Mirage på datorer med Windows eller på virtuella Fusion® Pro-klientenheter på stationära eller bärbara Windows-, Mac- eller Linux-datorer. Med Mirage kan slutanvändare som använder egna datorer utnyttja lokala datorresurser för att vara produktiva både online och offline.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network