VMwareVMware Workspace

Hämta gratis provversion
VMware® Workspace™ erbjuder ett enkelt sätt att komma åt appar och filer på valfria enheter, medan IT-avdelningen kan leverera, hantera och skydda dessa tillgångar centralt.

Detta får du med Workspace

  • En enda arbetsyta för appar och data VMware Workspace erbjuder en enda arbetsyta för filer, applikationer och klienter, så att användarna enkelt kommer åt vitt spridd information från valfria enheter.
  • Hantera användare, inte enheter Den användarcentrerade hanteringsmodellen i Workspace ger IT-avdelningen möjlighet att hantera vitt skilda och föränderliga applikationer och enheter effektivt.
Kontakta CyberTrails, LLC om VMwares lösningar | 6234346000 | Onlinekontaktformulär
© 2002-2014 VMware. Med ensamrätt. Informationen omnämns endast i informationssyfte. Sådana listor innebär ingen rekommendation från VMware. Syndikerat i SharedVue Network